Çevre Politikamız

Sanifoam, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için Çevre Politikasını:

1. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
2. Endüstriyel kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıkları kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
3. Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımını en aza indirgemek ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
4. Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
5. Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini yaşam felsefesi olarak benimsemesini sağlamak,
6. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlamak,

Prensipleri çerçevesinde oluşturmuştur.

Sürdürülebilirlik Hedef Deklarasyonu
 BirimReferans Yılı – 2021Orta Dönem Hedefi – 2025Uzun Dönem Hedefi – 2030
Ürün Başına Toplam Atık MiktarıTon / Ürün0.000001610,00000150,00000148
Ürün Başına Toplam Su Çekim Miktarım³ / Ürün0.00000390.00000370.0000035
Doğrudan Emisyonlar (Kapsam-1)(CO2 eşdeğer-ton)121.11110100
Dolaylı Emisyonlar (Kapsam-2)(CO2 eşdeğer-ton)145.06140135
Üretim Başına Enerji Tüketimi (Spesifik Enerji Tüketimi)(TEP* / Üretim Adeti)5,00E-070,00000050,00000048

Güneşli Evren Mh. Bahar Cd. Polat İş Merkezi B–Blok No :22 Kat :2 Pk: 34212 Güneşli Bağcılar / İstanbul