Çevre Politikamız

Sanifoam, çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için Çevre Politikasını:

1. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
2. Endüstriyel kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıkları kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
3. Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımını en aza indirgemek ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
4. Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
5. Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip çalışanların ve tedarikçilerin çevre bilincini yaşam felsefesi olarak benimsemesini sağlamak,
6. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlamak,

Prensipleri çerçevesinde oluşturmuştur.

Güneşli Evren Mh. Bahar Cd. Polat İş Merkezi B–Blok No :22 Kat :2 Pk: 34212 Güneşli Bağcılar / İstanbul