ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Sanifoam Sünger San.A.Ş., tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için Çevre politikasını:

1. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili Kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymak,
2. Tüm faaliyetlerimizdeki endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgemek, atıklarımızı kontrol altında tutup minimize ederek geri kazanımı özendirmek,
3. Doğal kaynak ve enerji tüketimini kontrol altında tutup kullanımını en aza indirgemek ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelmek,
4. Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak,
5. Çevre bilincini yükseltmek amacı ile; eğitimler düzenleyip çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin çevre bilincini yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,
6. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini olumsuz etkileyecek koşulları ortadan kaldırarak, uygun çalışma ortamı sağlamak Prensipleri çerçevesinde oluşturmuştur.