Bagimsizlik Beyanlarik Beyanları
R.Alev DUMANLI
Nilgün TÜREOĞLU