Bagimsizlik Beyanlarik Beyanları
R.Alev DUMANLI
D. Hakan ATITURK