AR-GE

SANİFOAM, 1990 yılından itibaren kaynak yaratmayı, değer üretmeyi, teknoloji ve bilgiye yatırım yapmayı ilke edinmiştir.Hedefimiz, yüzü dünyaya dönük olarak, çağdaş kalite anlayışımızda tüm müşterilerimizin çözüm ortağı, sistem tedarikçisi olmaktadır.


Sanifoam, yüksek kaliteli süngerlerin tasarım ve üretim aşamalarında insana, çevreye, topluma saygıyı; müşterilerinin gereksinmelerine ortak mühendislik ve teknik danışmanlık anlayışı ile cevap vermeyi misyon edindi.Yenilikçi ve atılımcı olan firma, ilgilendiği tüm alanlarda yol gösterici çözüm ortaklığı yapmaktadır.

Avrupa Birliğine giriş sürecinde, Türkiye'de ki yalıtım çıtası da hızla yükselmektedir.Bununla birlikte Türk firmaları rekabetin getirdiği koşullara adapte olmaya çalışmaktadır.Sanifoam otomotiv ve yalıtım alanında sistem tedarikçisi konumunu sürdürmek ve küresel pazarda söz sahibi olmaya devam etmek için yatırımlarını hızlandırmıştır.

Çok hızlı değişen ve gelişen yalıtım sektörüne uyum sağlamak ve sistem tasarımcılığının bir gereği olarak yeni ürünler geliştirmek amacıyla tam teşekküllü Fizik ve Akustik Laboratuarı yatırımı yapmakla birlikte Alfa Kabin akustik ölçüm cihazı ile frekanslara bağlı ses iletim kaybı ve ses yutum sayılarını ölçerek yeni akustik malzemeler geliştirmekte, müşterilerine kullanım yerine göre malzeme önerilerinde bulunmaktadır.